<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=8506645149407858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Snakk med en ekspert
Snakk med en ekspert

  Nanobobler støtter miljøvern samtidig som produktiviteten opprettholdes

  Moleaers nanobobleteknologi gir enestående forbedringer innen akvakultur, blant annet når det gjelder oksygen innløsningseffektivitet, vannkvalitet i oppdrettsanlegg og fôrutnyttelse, til den laveste totalkostnaden.

  Snakk med en ekspert
  icon-higher-yield
  Forbedrer ressurseffektiviteten Nanobobleteknologi kan tilpasses og skaleres til ulike akvakulturmiljøer, slik at du alltid kan drive med maksimal effektivitet. Ved å øke effektiviteten av både oksygen- og energibruk, gjør nanobobler det mulig for oppdrettere å redusere oksygen- og drivstofforbruket, samtidig som de naturlig forbedrer vannkvaliteten, uten bruk av kjemikalier, slik at fisken kan trives. Dette gjør at virksomheten din hele tiden kan oppnå høyere resultater, samtidig som ressurseffektiviteten forbedres.
  icon-less-energy
  Reduserer miljøpåvirkningen Nanobobler gjør at oppdretterne kan redusere kjemisk og farmasøytisk bruk. Vår utprøvde teknologi gir lengre og mer fullstendig vannoksygenering, samtidig som driftstid reduseres, slik at driften kan redusere drivstofforbruk og klimagassutslipp fra strømaggregat, kompressorer og oksygen generatorer. Nanobobler brukes også aktivt til å restaurere havbunnen under havoppdrettsanlegg, for å redusere eventuelle negative miljøpåvirkninger.
  icon-fish
  Forbedrer fiskevelferden samtidig som produksjonen økes Nanobobler har en avgjørende rolle i å prioritere helse og velferd til oppdrettsfisk. Ved å skape optimale leveforhold preget av passende vannkvalitet og nivåer av innløst oksygen, forenkler mikrogassboblene tilegnelsen av riktig næring. Det bidrar til fiskens generelle velvære. Videre gir de unike egenskapene til nanobobler muligheten til å forebygge sykdommer og redusere oppdretternes avhengighet av antibiotika og andre medisiner. Det fremmer en sunnere og mer bærekraftig tilnærming til lakseoppdrett.

  FORBEDRING AV DRIFT OG EFFEKTIVITET FOR BÆREKRAFTIG AKVAKULTUR

  Nanobobler kan tilpasses et bredt spekter av akvakultursystemer

  Produktene våre
  Wellboat and Delicer for Aquaculture

  Brønnbåter og avlusningsfartøy

  Et hypereffektivt system som er lett å integrere og ettermontere, og muliggjør umiddelbar distribusjon av superoksygenert vann når det er som viktigst. Moleaers Trinity nanoboblegeneratorer lar brønnbåt- og avlusingsoperatører erstatte eksisterende ineffektive injektorer for å øke oppetiden og fiskevelferden under trenging av fisk grunnet nødvendige operasjoner, som avlusning eller fisketransport. Nanobobleteknologi gjør at man kan forbedre oksygenforbruket samtidig som optimale nivåer av innløst oksygen opprettholdes under trenging av fisk, og sikrer fiskevelferd ved å redusere stressnivåer og dødelighet betydelig. 

  Sea Lice Treatment Net Pen

  Fjerning av lakselus og helsebehandlinger

  Oksygenering med nanobobler gir rask og umiddelbar oksygenering til større biomasse under behandling, samtidig som det benyttes dramatisk mindre oksygen. Optimalisering av oksygennivået under behandling senker fiskenes stressnivå og muliggjør lengre og mer effektive behandlinger. Permanente eller mobile nanoboblesystemer muliggjør raske og effektive løsninger for forbedrede medisinske behandlinger.

  Moleaer_Aquaculture_Graphic1_NetPen

  Oksygenering av merder

  Enten du har midlertidige, sesongmessige eller permanente behov, har Moleaer den perfekte løsningen for å møte alle krav til oksygenering av merder. Våre toppmoderne nanoboblesystemer er designet for å levere eksepsjonell ytelse i ethvert scenario. Fra energieffektive nedsenkbare systemer som utmerker seg i dypvannsapplikasjoner, til sentraliserte overflatemonterte systemer som tilbyr høye strømningshastigheter og uovertruffen effektivitet, har Moleaer transformert offshore oksygenering og redusert oksygeneringskostnadene betydelig.

  Oppdag den ekstraordinære kraften til Moleaers kombinasjon av innløst oksygen og nanobobleoksygen til merdene dine. Opplev en rekke fordeler som fremmer velværet til fisken. Systemene våre etablerer et stabilt, jevnt oksygenert miljø, og optimaliserer nivåene av innløst oksygen for å minimere stress, optimalisere fôrfaktor og levere overlegne resultater. Du kan videreutvikle fiskeoppdrett med Moleaer, som kan forbedre innsatseffektiviteten og redusere driftskostnadene.

   

  Aerial shot of a salmon farm

  Supplerende oksygenering

  Moleaer-systemer tilfører anlegget oksygen – pålitelig og nøyaktig når det trengs som mest – uavhengig av ditt nåværende oppsett. Trenger du litt ekstra oksygeneringskraft eller krever ditt nåværende system redundans? Trinity nanoboblegeneratorsystem er perfekt tilpasset for å fungere som en redundant oksygenator eller nødoksygenator. Det er svært energieffektivt og kan enkelt ettermonteres til et hvilket som helst eksisterende oppsett, uten bryet med å forandre eller omarbeide ditt nåværende system.

  Aquaculture Seabed Remediation

  Utbedring av havbunnen

  Bevaring av marine økosystemer er avgjørende for bærekraftig akvakultur. Nanobobleoksygen kan benyttes på dybder ned til 100 meter, hvor de kan dekke det bentiske laget i et oksygenrikt miljø for å oksidere forurensninger og patogener. Moleaers nanobobleteknologi brukes aktivt i mange regioner i Chile for ansvarlig sanering av havbunnen etter eller under oppdrettsoperasjoner, og hjelper til med å reparere skadede miljøer og gjenopprette flora og fauna på havbunnen.

  LANDBASERTE AKVAKULTUR SYSTEMER

  Moleaers teknologi brukes i landbaserte akvakultursystemer, fra RAS til gjennomstrømningsanlegg og hybrid-systemer, for å opprettholde vannkvaliteten og sikre en effektiv og kostnadseffektiv oksygenering.

  Snakk med en ekspert
  RAS Render Side - NO

  Resirkulerende akvakultur anlegg (RAS)

  Moleaers spesialitet er å behandle alle former for vann og avløpsvann med nanobobler. I tillegg til effektiv oksygenering, spiller de unike egenskapene til nanobobler en kritisk rolle for å håndtere utfordringer med vannkvalitet i resirkulerende systemer. Gjennom hundrevis av installasjoner har Moleaers avløpsingeniører utviklet spesifikk kunnskap om hvordan man kan utnytte og integrere nanobobler i spesifikke deler av en RAS-prosess, for å forbedre fjerningen av partikler, næringsstoffer, proteiner, biofilmer og forurensninger gjennom fraksjonering og oksidasjon. Nanobobleoksygen forbedrer også oksidasjonsprosesser som UV og ozonering for å forbedre mikrobiell belastningsreduksjon og fjerning av uønskede forbindelser.

  IMG_0055

  Gjennomstrømmingsanlegg (FTS)

  Moleaers Trinity nanoboblegeneratorer gir den bredeste, mest fleksible løsningen for permanent eller supplerende oksygen til gjennomstrømningssystemer. Med et lite fotavtrykk, lavt trykktap, variabel orientering og bransjeledende strømningsmengder, kan nanoboblegeneratorene installeres direkte i linje, i en bypass eller i en dedikert sløyfe. Fleksible strømningshastigheter og enkel oksygen mengde styring gjør at energi- og oksygenbruken samsvarer med oksygenbehovet ditt – uten svinn. Enten kravet er å ettermontere på et eksisterende anlegg for å erstatte aldrende og ineffektivt utstyr, eller for å hjelpe et anlegg med å møte høyere produksjon, er Moleaers Trinity-systemer den raskeste og mest kostnadseffektive løsningen for å forbedre oksygenutnyttelsen og lavere produksjonskostnader.

  Les denne kundehistorien

  Dokumenterte resultater innen akvakultur

  0 %
  totale besparelser sammenlignet med kjegler ved et settefiskanlegg for laks
  0 %
  reduksjon i oksygenforbruket i et settefiskanlegg for regnbueørret
  0 %
  besparelser på oksygenkostnader for et klekkeri for laks
  0 %
  reduksjon i oksygenforbruket i et lakseoppdrettsanlegg
  0 %
  forbedring av FCR ved et settefiskanlegg for laks